0045 61653359/ 0046 761885600 lovinaspirit@gmail.com

Behöver du stöd och råd i vardagen?

Jag coacher familjer med fokus på att skapa mindre stress och mer harmoni och lugn och ro i vardagen. Jag har flera års praktisk erfarenhet och kommer gärna ut i dit hem och vägleder.